Se Video: https://vimeo.com/247170513

När Renault skulle lansera ett nytt sortiment av sina transportbilar ville deras mediebyrå OMD öka medvetenheten om den nya modellerna med hjälp av kreativa och engagerande effektformat.Med hjälp från Adforms produktionsteam producerades ett wallpaper-format där användarna bjöds in att interagera och täcka av de nya modellerna.

Lanseringen fick ett bra resultat både i genomslag, interaktioner och träffsäkerhet i målgruppen

”För oss är det viktigt att kontinuerligt kunna erbjuda våra kunder nya programmatiska lösningar som ger användaren en bra upplevelse tillsammans med annonsören. Vi ser det som betydelsefullt att den programmatiska utvecklingen drivs på både från byrå och publicistsidan.
ERIK LÖFQUISTProgrammatic Specialist, OMD

• 1 981 täckte av bilarna
• Formatet hade 10,71 sek i genomsnittlig synlighet
• 0,74 % I Click-through rate